• ရေပူ၊ ရေအေး ၊ ပုံမှန်ရေ ခလုတ်သုံးမျိုး ပါရှိခြင်းကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာရွေးချယ်၍ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပါသည်။

  • ရေပူ၊ ရေအေး အားအသုံးမပြုလိုပါက စက်၏အနောက်အပေါ်ရှိခလုတ်အား လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  • အအေးခန်း သီးသန့်ပါရှိခြင်းကြောင့် အစားအသောက်များ ယာယီ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။