• စားသောက်ကုန်ဆိုင်များ၊ mini-market နှင့် super-market များတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် အရွယ်အစားမျိုးစုံ၊ ဆိုဒ်မျိုးစုံ ရရှိနိုင်ပါသည်။

  • ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာမြင့် compressor များကို အသုံးပြုထားသဖြင့် လျှင်မြန်စွာအေးခဲလွယ်ပြီး ကြာရှည်စွာ အအေးဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

  • အအေးဓါတ်များ အလွယ်တကူ မထွက်သွားစေရန် တံခါးနှစ်ထပ် ပါရှိပါသည်။

  • နွေဥတုရဲ့ အမြင့််ဆုံးအပူချိန်တွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် outside condenser ကို အသုံးပြုထားပါသည်။

  • လက်ကိုင်၊ မီးနှင့် ခြင်းတောင်း အပြင် သော့များပါဝင်ပါသည်။

  • 2 Years Warranty ပေးထားပါသည်။