• မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အခွေစုံ ကို ကြည့်ရှုရန် အထူး Special Lens ကိုအသုံးပြုထား ပါသည်။

  • SAMSONIC EVD များတွင် Multi Card Reader ကဒ်တစ်ကဒ် သီးသန့် ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။

  • အချို့ EVD models များတွင် HDMI စနစ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင် ပြတ်သားစေပါသည်။

  • ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ အသံထွက်မှန်စေရန်လည်း ခေတ်မီ နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုထားပါသည်။

  • Speaker သီးသန့်ဝယ်စရာမလိုဘဲ Speaker တွဲလျက်ပါသော EVD များလည်းရှိပါသည်။

  • USB SD ကဒ်များချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  • မိုက်ခ် များကိုလည်းတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  • Last Memory စနစ်ပါရှိခြင်းကြောင့် မီးပျက်၍ ပြန်လာလျှင် ရောက်သည့်နေရာမှ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

  • နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုသူများ စက်အပူချိန်တက်လာ၍ ထိုးရပ်မသွားရအောင် အပူခံစနစ် (Heat Sink) ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။


 
The gallery was not found!